Az Egyesület és tagjai

AZ EGYESÜLET CÉLJAI:

Az Egyesület fő célja a tagjai és támogatói által végzett rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés útján

  • egy  jótékonysági sportközösség kiépítése, fenntartása és gondozása,
  • Magyarországon élő beteg és hátrányos helyzetű gyerekek megsegítése,
  • a sportolók és a támogatottak egészségének megőrzése,
  • a sport által az akarati tulajdonságok erősítése, a közösségi, csapatszellem kibontakoztatása, a szabadidő hasznos eltöltésének tervezése, tagjainak sportemberhez méltó nevelése,
  • a sportban eredmények elérése,
  • a sport egyént és közösséget erősítő értékeinek megóvása.

Az Egyesület elhivatott célja, hogy a stresszel teli mindennapjainkban a szabadidő tartalmas és egészséges eltöltésének megteremtésével egyidejűleg beteg, illetve hátrányos helyzetű gyerekek élethelyzetét javítsa, társadalmi egyenlőségüknek segítse, támogatási projektek és programok lebonyolításával, így törekedjen anyagi és társadalmi megpróbáltatásaik enyhítésére.

Az Egyesület célkitűzése, hogy a sport tevékenysége során nyújtott magas szintű és eredményes munkájával az altruista életszemléletet, az egészséges életvitelt, a testi-lelki egészséget, a versenyszerű, és a nem versenyszerű testmozgást népszerűsítse.

Az Egyesület támogatja az egyéni- és csapat-sporttevékenységeket és önszerveződéseket.

A CÉLJAI ÉRDEKÉBEN VÉGZETT FELADATOK:

Szervezett részvétel biztosítása a tagok számára sportversenyeken, tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása, szakmai színvonalának folyamatos növelése és adomány gyűjtés, gyűjtési akciók szervezése, lebonyolítása.

A közösség számára egészséges és környezettudatos életmódra való nevelés.

A testi, lelki és szellemi felüdülés és fejlődés biztosítása tagjai és támogatottjai részére. Az ilyen jellegű igények szervezett formában történő felkeltése és kielégítése, az egészség és a jó erőnlét fenntartása és fejlesztése, széles körű tájékoztatás nyújtása, információs anyagok, kiadványok készítése, terjesztése, szakemberek közreműködésével tanácsadás biztosítása, belföldi és külföldi intézményekkel, szervezetekkel történő kapcsolat kialakítása, tapasztalatok megosztása, közös tevékenységek szervezése.

Az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése és jótékonysági sportközösség kiépítése.

Hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozásában való segítségnyújtás, a tehetséges fiatalok sporttevékenységének felzárkóztatása és támogatása.

Jótékonysági sportesemények, programok, egészségügyi rendezvények szervezése, sport rendezvények és versenyek szervezése, jótékonysági rendezvények szervezése, egyesületekkel és alapítványokkal való szerződéses együttműködés, különös tekintettel az egészségmegőrzésre.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a tagok közös érdekeinek képviselete és védelme.

Csapatépítő tréningek szervezése, személyiségfejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása, közösség építés és a közösség tagjainak támogatása.

Sportkapcsolatok létesítés és fejlesztése belföldön és külföldön egyaránt.

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik más belföldi és külföldi egyesületekkel, állami és társadalmi szervezetekkel, Magyarország önkormányzataival, azonban az egyesület politikai tevékenységet nem végez.